Списание за финанси 9

Как да облигации

● 10. 12. 2014

Темата на ценните книжа е не само интересно, и само за инвеститорите, но все по-често облигации също се интересуват от обикновените хора. Облигации е сред най-често ...


Бързо ден на плащане заеми

● 10. 12. 2014

Не всеки има сметка винаги адекватно предлагане на финансите да понякога да покрива и неочаквани разходи, като например тези, свързани със закупуването на нови уреди, ...


безкасови плащания

● 10. 12. 2014

Тенденции и нуждите на сегашното население е да има пари, депозирани в сметка в банката. И по този начин да стане безкасово пари една на основното плащане на стоки и ...


Преодоляване заем

● 10. 12. 2014

Market предлагат кредити в днешно време е пренаситен. Кредитите, предоставени от банки и частни фирми, и ако човек не се движи в тази среда за бизнес, може би не разбирам ...


Лично фалит

● 10. 12. 2014

Били ли сте назаем и сега не може да изплати? Длъжници чуждестранни предприемачи могат да се отървете от дълга на задълженията си. За се счита за длъжника да бъде всяко ...


9 / 58
start Vorige Ende