Списание за финанси 5

Non заем за стартиращи предприятия

● 30. 01. 2015

Кредити за предприемачи (самонаети) предлага начин да / финансова компания от външни източници. Финансовите разходи, свързани с началото на дейността на дадено ...


Non кредит без доказване на доход

● 30. 01. 2015

Това е кредит, който се издава без доказване на доход на лицето, което иска. Най-често искат заеми жените в отпуск по майчинство или безработни и пенсионери. Тези заеми ...


Какво трябва да внимавате, при покупка на апартамент

● 30. 01. 2015

Били ли сте решили да си купите собствено жилище? Това е важна стъпка, която ще струва малко пари. Затова бъдете внимателни, за да се гарантира, че всичко мина добре, и ...


Mini заем

● 30. 01. 2015

Вие сте се озовали в ситуация, в която трябва краткосрочни финансови проблеми и търси подходящ кредит, който ще ви помогне да ги реши? Можете да използвате заемите Мини. ...


Овърдрафт Кредити

● 30. 01. 2015

Овърдрафтът е краткосрочен кредит, който се дава на клиента - собственик на разплащателна сметка, която му позволява да се направи от тази сметка на червено. Този заем е ...


5 / 58
start Vorige Ende