Списание за финанси 28

Застраховка за зимата

● 01. 04. 2014

Зимните месеци са в края на краищата тези, които малко по- рисковано, отколкото през лятото. Принадлежи към зимата лед и сняг повърхност, които могат да бъдат значителни ...


Икономическият цикъл

● 01. 04. 2014

Икономиката на всяка страна е динамична. Промените не са произволно, но в някои етапи, които заедно образуват икономическия цикъл. Остави го да се ...


Как да се намалят разходите за газ

● 01. 04. 2014

Цената на газа се е увеличил всяка година, но само на цената на газа. Членки всяка година идва с нови начини да ни смучат малко повече пари от портфейлите си, и затова ...


Колективни инвестиционни фондове

● 01. 04. 2014

Вие имате свободни средства и като се има предвид, че вие сте в състояние да се инвестира? Опции имат широк. Един от тях представляват колективни инвестиционни ...


Намаления в света на финансите

● 01. 04. 2014

Ако мислите, че светът на финансите не може да получава отстъпки, тогава вие сте наред. Въпреки, че ние не живеем в страна, където пазаренето е често срещано явление, а ...


28 / 58
start Vorige Ende